Displaying episodes 1 - 13 of 13 in total

Katolsk lederskap

I denne episoden grubler jeg over hva lederskap er, og hva som gjør det katolsk.

Catholic Leadership

In this episode, I ponder the nature of leadership and if there's a "Catholic style of leadership".

Apostolate of the Laity

From leadership to apostolate - what's the difference?

Legfolkets Apostolat

Fra lederskap til apostolat - hva er forskjellen?

Ledertrening

I denne episoden grubler jeg sammen med Catarina Vu, lederen for NUKs ledertreningsutvalg om hvordan NUKs ledertreningsarbeid er lagt opp, hva en god leder er, og ikke...

Burdens of Leadership

Is leadership always fun and exciting? What about the aftermath?

Lederskapets byrder

Er det alltid gøy å være leder?

Christus Vivit

Want to hear what I think are the most important parts of Christus Vivit?

Kristus Vivit

Lurer du på hva jeg syntes er det viktigste i Kristus Vivit?

Disagreeing with the Pope

What happens when the Pope says something I disagree with?

Uenig med paven?

Er det lov å være uenig med paven når han snakker om lederskap?

Is the Church a flawed structure?

With St. Peter as the foundation of the Church, does that make the Church inherently flawed?

Er Kirken byd på leirgrunn ?

Hvis Kirken er bygget på St. Peter - som var et menneske - er da Kirken i sin natur mangelfull?

NUK